E-learning Veiliger landbouw- en bouwverkeer

Deze interactieve e-learning module land-bouwverkeer is ontwikkeld om alle leerlingen, werknemers en werkgevers in de agrarische sectoren te informeren hoe zij kunnen bijdragen aan veiliger landbouw- en bouwverkeer.

Met deze e-learning, die vrij beschikbaar is, wordt veilig gedrag op de openbare weg bevorderd. De lesmodule informeert, laat oefenen en maakt bewust. De module is op verzoek van Cumela en haar sociale partners ontwikkeld door AgriHolland. Door veiligheid een prominente plaats te geven binnen de beroepsopleidingen hopen we het gedrag van mensen te beïnvloeden.

Veilig (land)bouwverkeer
Dit e-learning programma kan zowel in bedrijfsleven als in onderwijs gebruikt worden. De 3 onderdelen (Voertuig, Bestuurder en Omgeving) vergen elk ruim 30 minuten tijd. De onderdelen kunnen afzonderlijk worden gedaan, of als één geheel. Als alle onderwerpen worden doorlopen duurt deze e-learning module circa 90 minuten.
Tip: bekijk de filmpjes en vragen in kleine groepjes, discussie is veel waard en maakt je extra bewust!

De e-learning behandelt de onderwerpen:

  • Voertuig: hoe maak je het voertuig zo veilig mogelijk. Over markering, bumpers, remweg en belading
  • Bestuurder: veiliger rijgedrag, de dode hoek, risico’s beoordelen, lading afdekken en modder op de weg. Met praktijksituaties.
  • Omgeving: hoe houd je rekening met andere weggebruikers; fietsers, wandelaars, schooljeugd e.d.