Veiliger (land)bouwverkeer

Er gebeuren regelmatig ernstige verkeersongevallen met (land)bouwvoertuigen. Dit willen we verminderen. Met veilige voertuigen en goed opgeleide bestuurders.

Voertuig

Veiliger voertuig
(Land)bouwvoertuigen zijn regelmatig betrokken bij ernstige ongevallen op de weg. Kijk hoe markering, bumpers, remmen en belading bijdragen aan veiliger rijden.

Veilig rijgedrag

cone(1)Veilige bestuurder
Ben jij een veilige bestuurder? Veilig rijgedrag, het goed inschatten van risico’s en de juiste keuzes maken, daar draait het om.
Test je zelf in verkeerssituaties.

Omgaan met kwetsbare weggebruikers

cone(1)Veilige omgeving
53% van de slachtoffers bij ongevallen met (land)bouwvoertuigen zijn fietsers en kinderen. Zij reageren onvoorspelbaar. Hoe houd je daar rekening mee?

We bedanken de volgende bedrijven die hebben meegewerkt aan deze e-learning:
Ploegmakers Groep
Schipper Mechanisatie
Loon- en Grondverzetbedrijf Timmer
HR Groep
AGRIbumper.com
Politie
Landschapsinrichting van Stipdonk
Slecoma Boekel BV
Loonbedrijf De Goei
Loonbedrijf De With
Loonbedrijf Piet van Beurden